Brunnsborrning

Vi borrar brunnar med säkert vattenflöde

Den som inte har tillgång till kommunal vattenförsörjning måste vanligen ordna med en egen brunn för att få tillgång till dricksvatten. Om fastigheten man bor i ligger utanför räckvidden av det kommunala vattennätet, eller om man vill ha en brunn som extralösning, till exempel för bevattning av trädgården eller om det skulle uppstå problem med det kommunala vattennätet, är en brunn det absolut bästa alternativet. Också många företag har särskilda behov som kräver egen och riklig tillgång på vatten.

Vi hittar vatten

En borrad brunn är att föredra framför grävda brunnar, då de brukar ha ett säkrare vattenflöde. Dessutom är det ovanligt att de får problem med föroreningar då man hämtar vattnet från en djupare nivå inne i berget än vad man gör när man gräver en brunn. Brunnens djup är beroende av markförhållandena omkring den egna fastigheten. På vissa platser hittar man en vattenkälla på ett relativt litet djup, som fortfarande ger ett tillförlitligt flöde. På andra platser måste man borra djupare.

Vi har erfarenheten som krävs

En bra brunnsborrare hjälper dig att hitta den rätta platsen för att borra på vid din fastighet i Värmdö. En brunn som är rätt utformad ger ett stadigt vattenflöde under många år framåt och har rent och hälsosamt vatten utan radon eller för mycket järn eller andra mineraler.

Olika bergarter har olika förutsättningar och ger ett vatten av olika kvalitet. Normalt sett är vatten som kommer från en borrad brunn av bra kvalitet och kan drickas utan vidare, även om smaken kan skifta en del. Det brukar dock gå att åtgärda med olika typer av vattenbehandlingsanläggningar.

Vi hittar lösningen för din brunn

Oavsett så är det bra att ta hjälp när man söker efter en bit mark att bygga ett nytt hus på. Att anlita en borrningsfirma för att utvärdera hur vattenförsörjningen kan lösas, samt vilken kvalitet man kan förvänta sig av vattnet i det området kan vara ett bra steg att genomföra. Vattenkvalitet och smak är enormt viktigt för välbefinnandet.

Borr & Sprängningsspecialisten i Stockholm AB är en firma med lång erfarenhet av brunnsborrning i Värmdö, vilket gör att vi enkelt kan hitta lösningar som passar dina individuella behov. Erfarenheten i kombination med god lokalkännedom gör att vi hittar vatten snabbt och kan erbjuda en kostnadseffektiv tjänst.

Vi är certifierade och utför jobbet enligt de senaste riktlinjerna så att du kan vara säker på att du får en korrekt utformad brunn. Vi installerar förstås även vattenpumpar så att du får in vattnet i huset med ett stadigt tryck och kan hjälpa dig med brunnsservice av olika slag vid behov.

Brunnar för bergvärme

Utöver brunnar för vattenförsörjning arbetar vi även med borrning av energibrunnar för den som vill installera bergvärme. Allt fler ersätter sina befintliga uppvärmningssystem med bergvärme, vilket är ett utmärkt och miljövänligt alternativ som snabbt betalar tillbaka investeringskostnaden i form av betydligt lägre elräkningar.

En energibrunn för bergvärme behöver som regel vara djup för att komma åt överskottsvärmen i berggrundens grundvatten året om. Det är en fördel jämfört med markvärme, eftersom du inte behöver bekymra dig om expansion av markbädden eller en helt uppgrävd trädgård i behov av stora återställningsarbeten efter utförd grävning.

En vanlig missuppfattning är att bara ett begränsat antal fastighetsägare kan utnyttja bergvärme i samma område. I själva verket är det ett obefintligt problem, då värmen i berggrunden räcker till alla och borrningen alltid utförs med hänsyn till näraliggande brunnar.

När brunnen väl är borrad hjälper vi även till med installationen av din bergvärme så att du slipper anlita olika firmor för en komplett tjänst.

Kontakta oss när du behöver hjälp med brunnsborrning i Värmdö så går vi igenom alternativen tillsammans!

Alla typer av brunnsborrning för dig på Värmdö